เมื่อเข้าสู่ระบบมาที่หน้าแรกสมาชิกเรียบร้อยแล้ว  ด้านบนขวาของหน้าจะจอมีปุ่ม สามขีด แบบในภาพด้านล่าง ให้กดหนึ่งครั้ง

แล้วเลือก เมนู “เปลี่ยนรหัสผ่าน”

เมื่อเข้ามาที่หน้าเปลี่ยนรหัสผ่านแล้ว ให้ใส่รหัสผ่านใหม่  2 ครั้ง แล้วกด “บันทึก”